Beleid

BELEID

Ook de Roedel heeft een beleid dat zich duidelijk ontwikkelt en manifesteert. Onderstaand wordt dit weergegeven.

Veel mensen schaffen een of meerdere honden aan voor gezelschap en/of voor sport. Hierbij ervaart men dat een niet opgevoede hond frustrerend is en tot overlast en soms tot gevaarlijke situaties leidt. Daardoor is er een grote behoefte aan een betaalbare goede en verantwoorde opleiding voor zowel de hond als zijn eigenaar.

Onze vereniging zorgt ervoor dat hondenbezitters in de gelegenheid gesteld worden om met de hond een zeer laagdrempelige, betaalbare en goede opleiding te volgen met als doel een goed luisterende en gehoorzame hond. De opleiding wordt zowel door de eigenaar als de hond onder begeleiding van een ervaren trainer met plezier doorlopen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele situaties, raskenmerken en achtergrond van de hond. Ongeacht of dit een rashond of een niet rasgebonden hond is.

Moderne trainingstechnieken worden toegepast, afgestemd op de leeftijd en het kunnen van de hond en rekening houdend met het welzijn van de hond.

Als vereniging streven wij een niet bepaalde stroming na. Voor ons is de baas-hond combinatie belangrijk. Wij stellen de toe te passen methoden af op de mogelijkheden van die combinatie. Deze methoden zijn gebaseerd op het leergedrag van de hond zoals dat door jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar de conditionering van de hond is vastgesteld en ontdekt en combineren dit met de ervaring en het gevoel van de trainer. In alle gevallen staat het welzijn van de hond en baas centraal.

GEMEENTELIJK BELEID

De gemeente Laarbeek is een hondvriendelijke gemeente met veel hondenbezitters. Veel honden betekent ook veel overlast en dat wil de gemeente voorkomen. Daarom is er een gemeentelijk beleid ontwikkeld waarin de hond en zijn bezitter een plaats hebben gekregen.

Dit komt tot uiting in de uitlaatgebieden die voor de hond bepaald zijn en waar de hond uitgelaten kan en mag worden.

De Roedel verzoekt haar cursisten om met het beleid van de Gemeente Laarbeek rekening te houden en alleen de honden uit te laten op de daarvoor bestemde plaatsen.