DIPLOMA-UITREIKING

Op zondag 18 juli a.s. gaan wij de diploma’s uitreiken aan alle cursisten die geslaagd zijn. Je mag je diploma op komen halen tussen 13.00 en 14.00 uur. Om de afstand te kunnen waarborgen verzoeken wij je om zonder gezinsleden en hond te komen.

DIPLOMA-UITREIKING DIPLOMA-UITREIKING