PRIVACY

Hondenvereniging De Roedel verwerkt uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt bij het invullen van het inschrijfformulier.

 

Het betreft de volgende gegevens:

Naam

Adres

PC Woonplaats

Tel.nr

Email

Naam hond

Ras

Geb. Dt. hond

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger toestemming is gegeven.

 

HV De Roedel verwerkt uw persoonsgegevens om intern de juiste info bij de desbetreffende cursus/instructeur te krijgen, en om indien nodig, contact met u op te nemen.

Alleen de gegevens die relevant zijn voor de instructeur waar u op dat moment les van ontvangt, zijn in het bezit van onze medewerker gedurende de tijdsduur van de cursus. Na afloop van de cursus worden deze lijsten vernietigt.

 

De basisinfo wordt gearchiveerd en is alleen maar toegankelijk voor de secretaris.

Deze info kan gebruikt worden voor onze eigen statistieken en zal nooit of te nimmer worden verstrekt aan derden.

 

De email die u aan ons stuurt wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet gebruikt voor statistieken of analyses en nooit aan derden verstrekt. Periodiek wordt de email verwijderd die niet meer relevant is.

 

Wij behouden ons het recht om tijdens lessen, examens en overige activiteiten foto’s te maken en deze te plaatsen op onze eigen social media (website en facebook).

Wij zijn niet aansprakelijk voor foto’s die door derden worden gemaakt.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cursus@hvderoedel.nl.

Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Vermoedt een lid een data lek dan meldt hij/zij deze zo spoedig mogelijk bij de penningmeester. De penningmeester beoordeelt of er een melding moet worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeert hierover het volledige bestuur van

Hondenvereniging De Roedel. De hondenvereniging zal in geval van een data lek dit binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.