Update Corona en lessen

Sinds de lockdown i.v.m. het COVID-19 virus liggen onze lessen helaas stil. We hadden nog maar 1 les te gaan voor de examens. Tot en met 20 mei a.s. mogen we in ieder geval nog geen groepslessen gaan geven. Wij wachten in ieder geval tot die datum en hopen dan op positief nieuws.

Wij nemen contact op met al onze cursisten, en ook de nieuwe cursisten die zich al aangemeld hadden om te startenafgelopen april zodra er meer bekend is wanneer we de lessen weer kunnen hervatten.

Ondertussen blijf trainen met je hond, maak heerlijke lange wandelingen en vooral; blijf gezond!!

Wij hopen jullie allemaal gauw weer te zien bij onze trainingen.

Update Corona en lessen