HV de RoedelHonden van alle rassen, grootte en soort en zijn welkom, mits de wettelijke regels zoals bepaald zijn voor bijvoorbeeld couperen niet worden overtreden. Ook de wat oudere honden die de basis in de puppytijd niet hebben meegekregen zijn welkom. Zij leren in een aparte klas dezelfde vaardigheden te ontwikkelen als de honden die van pup af aan de opleiding ondergaan.

Bij de vereniging trainen zowel volwassenen als jeugd vanaf 12 jaar, hoewel niet gescheiden in verschillende klassen, omdat dit door het niveau van de hond wordt bepaald. Momenteel telt de vereniging ca. 130 leden.
Moderne trainingstechnieken worden toegepast, afgestemd op de leeftijd en het kunnen van de hond en rekening houdend met het welzijn van de hond. Training van politiehonden, reddingshonden en geleidehonden valt buiten het werkgebied van De Roedel.

Veel mensen schaffen een of meerdere honden aan voor gezelschap en/of voor sport. Hierbij ervaart men dat een niet opgevoede hond frustrerend is en tot overlast en soms tot gevaarlijke situaties leidt. Daardoor is er een grote behoefte aan een betaalbare goede en verantwoorde opleiding voor zowel de hond als zijn eigenaar. De Roedel biedt dit.

Onze vereniging is er voor iedereen.

Vereniging De Roedel is een kynologische vereniging die al vanaf 1991 haar activiteiten ontplooit aan de Heereindstestraat 7d te Beek en Donk met het trainen van honden en hun baas in gedrag en gehoorzaamheid. De vereniging wordt gerund door (gediplomeerde) vrijwilligers die allen hun hart hebben liggen bij de hond. Zowel de eigenaren als de honden beleven veel plezier aan hetgeen geleerd wordt.

Onder begeleiding van een tiental deskundige en ervaren onbezoldigde trainers leren de baasjes hun hond te begrijpen en te trainen. Het doel is om via een serie van trainingen een gehoorzame hond te krijgen. Op deze wijze ontstaat de minste overlast voor mede inwoners van Laarbeek, heeft de baas een leuke en goed luisterende hond en worden gevaarlijke situaties in het verkeer en met mensen en andere honden voorkomen.

De Roedel is een sterk groeiende vereniging en kent een warme belangstelling bij de hondeneigenaren. Veel mensen komen na jaren weer terug met een pup als hun oude hond is overleden of een tweede of derde hond wordt aangeschaft.