**** Onze cursussen zitten volgeboekt, aanmelden kan weer voor de cursus welke start begin april 2019 ****

Cursussen

De pups doorlopen samen met hun baasje een training met als doel het verder socialiseren van de pup en het aanleren van basisvaardigheden zoals het op commando volgen, zitten, liggen, voorkomen, blijven, betasten en gebit tonen.   Bij het socialiseren leren honden om te gaan met andere honden, zich te gedragen in het bijzijn van andere honden en het wennen aan veel mensen en drukte om hen heen. De eigenaar...

Lees meer over de Puppy cursus

Deze cursus is bestemd voor honden ouder dan 4,5 maand die geen puppy cursus hebben gehad. Het kan zijn dat de hond uit het asiel is gekomen, herplaatst, of de hond is wel al als pup bij u in huis gekomen maar u heeft pas later besloten om een cursus te gaan volgen. Als de hond dus ouder is dan 4,5 maand dan kunnen ze dus niet meer met de...

Lees meer over de Instromers cursus

Gedurende een half jaar wordt voortgeborduurd op hetgeen in de puppytraining is geleerd. Er worden geen nieuwe vaardigheden of commando’s aangeleerd. Het bestaande wordt verdiept en er wordt gewerkt aan een ijzeren discipline van zowel de hond als de baas. De blijfoefeningen worden uitgebreid van 0,5 naar 3 minuten. Er wordt veel gevergd van de inzet en zelfwerkzaamheid van de eigenaar van de hond buiten de training om. De leeftijd...

Lees meer over de EG cursus

Nadat EG met goed gevolg is afgesloten kan de hond met eigenaar door naar G&G I. DEZE CURSUS MAG MEN 2X VOLGEN, INDIEN U EN UW HOND DAN NOG NIET GEREED ZIJN OM EEN EXAMEN AF TE LEGGEN DIENT U HELAAS DE CURSUS TE BEEINDIGEN. MOCHT U EN UW HOND WEL GEREED ZIJN OM EXAMEN TE DOEN EN U ZOU ZAKKEN VOOR HET EXAMEN DAN KRIJGT U WEL DE GELEGENHEID...

Lees meer over de GG1 cursus

Het vervolg op G&G I is G&G II. Er wordt doorgeborduurd op een aantal vaardigheden van G&G I terwijl er tevens nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. De moeilijkheidsgraad van aangeleerde vaardigheden wordt opgevoerd. De onderdelen van G&G II zijn: Gedurende 1 minuut zitten in zicht; Los volgen (verplicht voldoende); Sta en zit (tijdens het volgen); Komen met staan; Vak zenden, af- en aansluiten; Richtingapport; Sorteren; Appèl op afstand; Apport over de...

Lees meer over de GG2 cursus

Het vervolg op G&G II is G&G III en is het hoogste niveau dat bereikt kan worden. De moeilijkheidsgraad van aangeleerde vaardigheden van G&G II wordt opgevoerd. De onderdelen van G&G III zijn: 2 minuten zitten uit zicht; 4 minuten liggen uit zicht; Los volgen (verplicht voldoende); Staan/zitten/liggen (tijdens volgen); Komen met staan en liggen; Naar pion en naar vak zenden; Apport met richting; Apport over horde  (metalen voorwerp) Sorteerproef;...

Lees meer over de GG3 cursus

Behendigheid is een aparte discipline binnen de hondensport en staat los van G&G. De hond doorloopt een circuit op aangeven van de baas. Dit circuit bestaat uit allerlei toestellen zoals een slurf, tunnel, band, horden, wip, dak en catwalk. Baasjes en de hond leren onder begeleiding van ervaren trainers dit circuit in een zo kort mogelijke tijd zonder strafpunten te doorlopen.  Geïnteresseerden kunnen nadat ze de cursus Basis Behendigheid succesvol...

Lees meer over de Behendigheid cursus

De cursus Basis Behendigheid, BB genoemd, kan worden gevolgd door cursisten die bij onze vereniging het EG succesvol hebben afgerond met een diploma. Van BB stroomt men door naar het Behendigheid. De cursus BB duurt net als alle andere cursussen een half jaar en wordt afgesloten met een examen.   In deze cursus wordt het volgen, los volgen en de balans nadrukkelijk getraind zodat de hond daar heel veel profijt...

Lees meer over de Basis Behendigheid (BB) cursus

Facebook

Locatie