Cursussen

Puppytraining

Puppytraining:

Deze Training vindt plaats in groepen van maximaal 10 cursisten onder begeleiding van minimaal 2 instructeurs. Op een leuke speelse manier gaat men aan de slag om de pup beter te leren kennen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het socialiseren en de basis commando’s voor een juiste samenwerking tussen baas en pup. Deze cursus duurt ongeveer een half jaar.

Socialisatie:

De socialisatie van de pup is ontzettend belangrijk voor een goede ontwikkeling. Dit geldt tijdens de 1e socialisatiefase in de leeftijd van 4 tot 12 weken en de 2e socialisatiefase in de leeftijd van 12 weken tot 6 maanden (Klik op deze LINK voor extra uitleg van deze fases). De basis voor een prettige en stabiele pup wordt juist in deze fases gelegd. Stabiel wil in deze vooral zeggen dat uw pup blijvend met alle prikkels die op hem afkomen relaxed kan omgaan. Dit zijn vooral prikkels die ontstaan door contact met het onverwachte en onbekende zoals; dieren, geluiden, voorwerpen en mensen. Herhaling van allerlei oefeningen is dus ontzettend belangrijk. Het socialiseren is een inspannende bezigheid voor de pup, dus tijdens deze periode is rust voor de pup erg belangrijk.

Onderdelen van de puppytraining zijn:

·      Volgen direct naast de baas met een ontspannen lijn

·      Zitten en blijven zitten

·      Afliggen en blijven liggen

·      Laten staan en betasten

·      Het gebit laten zien

·      Komen op commando

·      Spelelementen zoals tunnel, hoepel end.

·      Puppyren; aan het eind van de les spelen in de puppyren waarin ze op een veilige manier

     en onder begeleiding contact met andere pups leren maken

·      Omgang baas-pup

Informatie

  • Maandag
  • Zondag
Tijdsduur
45 minuten
Kosten
€ 80,-

Andere cursussen

Basis Gehoorzaamheid (BG)

Basis Gehoorzaamheid: Deze cursus is bestemd voor honden ouder dan 4,5 maand die geen puppytraining hebben gehad. Als de hond ouder is dan 4,5 maand dan kan hij niet meer met de puppytraining meedoen. Het kan zijn dat de hond uit het asiel is gekomen, herplaatst of de hond is wel als pup bij u […]

Elementaire Gehoorzaamheid (EG)

Elementaire Gehoorzaamheid: Na de puppytraining of Basis Gehoorzaamheid cursus kan men door naar EG. Er worden geen nieuwe vaardigheden of commando’s aangeleerd, er wordt voortgeborduurd op wat u afgelopen half jaar heeft geleerd. Het bestaande wordt verdiept en er wordt gewerkt aan een ijzeren discipline van zowel de hond als de baas. De blijf-oefeningen worden […]

© 2023 Hondenvereniging De Roedel. Alle rechten voorbehouden.

Aanmelden

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s